Op 9 Februarie 2019 het Round Table Prieska 161 hulle 47ste algemene jaar vergadering gehou in die Round Table klubhuis.  Verrigtinge het om 11:30 begin Egbert het die vergadering geopen met skriflesing en gebed.  Met Dan Krapohl as tugmeester het die vergadering baie goed afgeloop. Elke portefeulje houer het ‘n kans gehad om sy jaarlikse verslag aan die vergaderig voor te hou.  Prieska 161 het ‘n baie goeie jaar agter die rug en het sewe projekte aangebied wat almal baie suksesvol was.

2018 was ook ‘n baie goeie jaar wat “raids” aanbetref en daar was 1000’e kilometerss afgelê om mede tafelaars te “raid’’.  So is daar ook nuwe vriende gemaak wat vir altyd sal bly.  Prieska 161 het ook 100% bywonings syfer gehad by ARTSA wat gehou was in Upington, dit was verseker een van die hoogtepunte van 2018.  Christo de Witt, Prieska 161 se uitredende voorsitter het ook almal bedank, mans en vroue,  vir hulle bydraes vir die jaar.  Prieska 161 het gedurende die jaar R144 601,00 geskenk aan liefdadigheid reg oor die land, die meeste nog in Prieska 161 se bestaan.

Prieska 161 het ook 3 nuwe “pipeliners” bygekry naamlik Kerneels Greyling jnr, Adriaan Wessels en Wimpie Grobler.  Sterkte vir julle tafelloopbaan julle is ‘n groot aanwins vir Prieska 161.  Daar kom egter ook ‘n tyd waneer jou tafelloopbaan verby is en dit is met groot harsteer dat ons vir Lodewyk Steyl en Ferdinand Krapohl hierdie jaar moet aftsaan as 41’ers.  Baie dankie vir alles wat julle beteken het vir Round Table en vir Prieska 161.  Julle twee sal verseker gemis word maar ons hoop ook om julle nog net so baie te sien en betrokke te hê by Prieska 161.

Prieska 161 se nuwe bestuur vir 2019/2020 is ook bekend gemaak en hulle is as volg.  Jaco van Zyl (Voorsitter), Jaco Burger (Onder voorsitter/Lede), Christo de Witt (Finansies), Egbert van Rensburg (Sekretaris), Fourie Krapohl (Klubhuis) en Hechter Sandenbergh (IRO/PRO).  Baie sterkte aan die nuwe bestuur en mag julle ‘n baie suksesvolle jaar hê.

 

Prieska 161 bestuur 2019/2020. Voor; Jaco Burger (Onder voorsitter), Jaco van Zyl (Voorsitter) Agter ; Christo de Witt (Finansies), Hechter Sandenbergh (IRO/PO), Egbert van Rensburg (Sekretaris) en Dan Krapohl (Klubhuis)