Douglas 224 se jaarlikse Winter Knights.

Soos elke jaar, het Douglas 224 weer hulle Winter Knights aangepak in die Spar parkeer terrein. Die aand het heerlik afgeskop met ‘n redelike warm aand en daar was gebraai en lekker saam met die gemeenskap gekuier. Ons het ook ‘n R5 projek geloots en 4 trollies, nie bederfbare kos ingesammel. Die waarde van die kruideniersware was R7000. Ons het ‘n bakkie vrag klere ook ingesamel, waar ons later die klere by ons Visie- Voorsitter se huis uitgesorteer het en na ‘n behoeftigde gebied in Bloemfontein geneem, onder andere Amalia en die Volle Evangelie Kerk se Kinderhuis in Bloemfontein. Die klere se waarde het ons op R7500 uitgewerk. Die kruideniersware het ons aan Warm Hart geskenk in

Douglas en hulle het dit onder die behoeftigdes in Douglas uitgedeel. Ons grootste uitdaging was wel dat ons in die middel van die maand probeer het om ‘n projek te loots waar ons die gemeenskap vra om borg te staan met ‘n geldeike donasie of om vir ons kos aan te koop. Dit wel gese, het ons nog steeds ‘n geldelike donasie van R1000 ontvang deur die loop van die aand. Ons sal volgende jaar ons datums net reg kies en so ook dan ‘n groter Winter Knights 2019 kan aanpak.