Noordkaap Gebieds Projek:- Christina Kiddie Kinderhuis

Hierdie jaar was dit Douglas 224 se beurt om die Noordkaap Tafelronde gebieds projek te dryf.

Ons het nie regtig ‘n idee gehad oor wie ons gaan ondersteun hierdie jaar nie, maar met die gebeure rondom die heropening van Kimberley 5, het Douglas 224 se Voorsitter (Andreaco le Grange) dit goed gedink om bietjie blootstelling in en om die Kimberley kemeente te kry. Hy het toe al vir Christina Kiddies Kinderhuis besoek en dadelik agtergekom dat daar groot behoefte is om elke maand hierdie huis in stand te hou. Voorheen was daar skenkings in die form van kosse, maar die slaap geriewe was in ‘n haaglike toestand. Daar was toe gesamentlik besluit om 30 nuwe matrasse aan te koop vir die kinderhuis. Daar is net ‘n versoek gewees vir 28 matrasse, maar ons het gereken dat 2 bystand matrasse ‘n goeie ding sou wees. Ons het toe vir Herbert Meubel Winkel benader om ons te help met die aankoop en vervoer van matrasse.

Op die 26 September het die vrag in Kimberley aangekom en oorhandig aan Christina Kiddie Kinderhuis. Die personeel was kinderlik opgewonde oor die groot geskenk en tranne van dankbaarheid het gevloei. Selfs die kinders het kom sing en drukkies uitdeel om dankie te se.

Hiermee wil ons ook dan die geleentheid gebruik om vir die res van die Noordkaap Tafelronde te bedank vir hulle bydrae om hierdie projek ‘n reuse sukses te kon maak.

Dankie ook aan Herbert Meubeleerders wat die vervoer en bilike prys vir ons kon gee.

Douglas 224 groete.

Hilton Megaw