Hartz186 skenk R5000, groente en kleure aan Christina Kiddie kindersentrum