Die 27 ste September het ons ‘n raid in Krugersdorp bygewoon. Die geselligheid was in ‘n plaaslike gesins restaurant gehou. Tafels teenwoordig was Prieska 161, Krugersdorp 48, Midrand 253, Florida 21 en Roodepoort 162. Baie lekker aand gewees.