Vrydag 24 Mei 2019 was weer tyd vir Prieska Round Table se jaarlikse Winter Knights projek.  Soos almal kan voel is die winter hier en ons nie besef is dat daar baie mense is wat nie warm klere het of ‘n kombers om hulle teen die koue te beskerm nie.  Prieska 161 het hierdie jaar ‘n klub kuier gehou waar almal welkom was, jou toegang’s geld was egter iets in die vorm van klere, komberse of nie-bederfbare kos produkte of self ‘n kontant donasie.  Ons het lekker vure aangesteek en sommer net gekuier en bietjie “gesocial”.  Almal wat deel was van die aand het baie bygedra tot die sukses van hierdie projek.  Ons het minder kos ingesamel as ander jare maar meer klere en komberse.  Ons betrek ook elke jaar die leerders van Hoërskool Prieska om betrokke te raak by die projek, hulle loots dan ‘n halwe kompetisie onder die klasse om te kyk wie kan die meeste items in te samel, die wenner hierdie jaar was die Gr.6 klas.  Prieska Tafelronde 161 gee dan so klein geskenkie aan die wen klas.

Ons het hierdie jaar weer alle kos wat ingesamel was geskenk aan die NG Kerk se voedsel projek wat dit dan versprei onder die mense in Prieska se gemeenskap wat dit die nodigste het.  Ons is nog tans besig om die klere te sorteer en dit sal dan ook geskenk word aan persone of instansie wat dit die nodigste het.  Prieska Round Table wil elke persoon bedank wat ‘n bydrae gemaak het tot hierdie projek.  Dit maak ‘n reuse verskil in iemand se lewe hierdie winter.