Saterdag 27 Mei 2017 was weer tyd vir Prieska Round Table se jaarlikse Winter Knights projek.  Die projek is ‘n landwye projek waaraan alle Round Table’s in die land deelneem, Toyota SA het ook hierdie jaar by dit betrokke geraak.  Wat behels die projek als?  Soos almal weet en voel is die winter op ons en is daar baie mense wat nie kos of warm klere het vir die winter nie.  Ons samel nie bederfbare kos, klere, komberse, sowel as kontant donasies in wat ons skenk in ons gemeenskap vir minder bevoorregte mense wat dit die nodigste het in ons gemeenskap.  Prieska Round Table het hierdie jaar iets nuut probeer,  lede van die Round Table het by OK Grocer en by Spar bymekaar gekom Vrydag middag om 17:00 en vir mense wat kom inkopies doen dan ‘n R5 te gee en dan kon hulle ‘n item van R5 koop en in ons mandjie’s kom plaas by die deur, R5 is dalk min, maar vir die wat dit nie het nie is dit baie.  Die gemeenskap van Prieska het ons baie goed ondersteun en meeste mense het pakkies met baie waarde in ons mandjies kom plaas.  Round Table het in ‘n kwessie van +-1uur teminste R8000 se kruideniersware versamel.  Ons wil baie dankie sê aan elke person wat die projek ondersteun het en ook ‘n spesiale dankie aan OK Grocer en Prieska Spar wat uit hul eie ‘n enorme skunking gemaak het.  Hoërskool Prieska was ook betrokke by die projek en het klere ingesamel wat hulle oorhandig aan Round Table waar ons dit verder versprei aan behoeftiges.  Daar sal beslis ‘n verskil gemaak word aan ‘n hele paar mense se lewens hierdie winter!