Op 10 Nobember het ons ‘n social dryf gehad. Ons het ganse geskiet, gebraai, geswem en gekuier, alles terwyl die Bazooka ligte agtergrond musiek vir ons speel.  Een vir die boeke! Wat gebeur op die water bly op die water….