Round Table Northern Cape

Prieska Roundtable Winter Knights 2015

Roundtable Prieska 161 maak weereens ‘n verskil.

20150516_182533

Op Saterdag 16 Mei 2015 het Prieska Roundtable hulle jaarlikse Winter Knights projek aangebied.  Die doel van die projek is om soveel as moontlik klere, skoene, komberse en nie-bederfbare voedsel in te samel wat dan weer tussen mense vir wie die winter andersins té koud sou wees!

Priese se Roundtable klub probeer om inoverend te wees met die insamelings projek en dus het on dit die jaar goed gedink om dit saam met ‘n tema aand aan te bied.  Ons het vure aangesteek, en ‘n boemelaars tema aand by die Michigan gebou aangebied waartydens mense hulle items kon bring en dan sommer die aand geniet.

20150516_203827 20150516_211336

Wat die jaar baie spesiaal gemaak het is dat Hoërskool Prieska en die GWK Oewerfees elk ‘n groot bydrae gemaak het waaroor ons baie dankbaar is.  Hoërskool Prieska se leerlingraad het klere, skoene en nie-bederfbare voedsel geskenk en die GWK Oewerfees het ‘n bedrag van R1000-00 geskenk.  Prieska Roundtable het groot waardering vir die samewerking, saam kan ons meer vermag, eerder as om elkeen ons eie rigting in te slaan!

 

20150516_204403

Baie dankie aan elkeen wat ‘n bydrae gemaak het om hierdie projek ‘n reuse sukses te maak.  Weet dat u ‘n reuse verskil maak die winter, dat iemand wat dit regtig nodig het die winter met ‘n vol maag en warm kan gaan slaap.

20150516_212221

Inhuldiging van nuwe voorsitter

Op 17 Januarie 2015 is Pieter-Paul en Ronelle De Vries, tydens ‘n formele dinee by Prieska Golfklub, ingehuldig as die nuwe voorsitterspaar vir 2015.

Tydens die dinee het Attie Naudé sy uittredende verslag vir 2014 gelewer.  Hy het melding gemaak van die Sunflower bandannas wat hulle as Roundtable, tesame met Prieska OK, verkoop het en die fondse vir Kanker navorsing kon skenk.  Die hoogtepunt van die verslag was dat Prieska Roundtable die jaar, onderandere, ‘n aansienlike bedrag geld kon skenk vir mense wie dit baie nodig gehad het en vir wie die toekoms nie so rooskleurig was nie.

Hy het ook die klub se dames bedank dat hulle hul mans bygestaan het om die fondse in te samel om die skenkings moontlik te kon maak.

Die res van die bestuur is ook bekend gemaak nl, Onder voorsitter – Ferdi Krapohl, Sekretaris – Egbert Janse van Rensburg, Tessourier en IRO/PRO – Attie Naudé, Klubhuis – Christiaan Visagie.

Prieska Roundtable bedank die gemeenskap van Prieska wat hulle projekte die afgelope jaar so goedhartig ondersteun het.  Sonder julle sou dit nie moontlik gewees het om so ‘n groot verskil in mense se lewens te kon maak nie.

Upcoming Events

Upcoming Events

Adopt
Adapt
Improve