Upington 79 het ons Algemene Jaar Vergadering voortgesit op die 25ste Februarie 2019.

Die vergadering was gedoen onder leiding van uitgaande voorsitter Mnr Conrad Gresse. Die ledetal was genoegsaam om n kworum te hê, en die vergadering is amptelik om 19h00 geopend deur Mnr Ockie Thomas, 41er, wat ook as sersant opgetree het.

Die vergadering het die laaste jaar se hoogtepunte en verslae bespreek, daar was net oor die R200 000 ingesamel vir die 2018-2019 jaar, en al die tafelaars is in hul noppies met n uitstekende jaar.

Die uitvoerende bestuur vir 2019-2020 is verkies soos volg.

Voorsitter- Mnr Chris Voges

Ondervoorsitter- Mnr AJ Bloem

Tesourier- Mnr Johan Kuhn

Sekretares- Mnr Ruben Nel

PRO- Mnr Conrad Gresse