Prieska 161 het weereens die jaar Winter Knights aangebied maar het dit oor ‘n baie langer tydperk gedoen as vorige jarige.  Die Winter Knights het bestaan uit 3 aparte projekte naamlik die jag kompetisie waar persone looitjies moes koop teen R100 en het dan ‘n kans gestaan om ‘n jagnaweek ter waarde van R15 000 te wen op Klippan Gameranch naby Kimberley.  Die 2de projek het ons hotdogs en sosaties verkoop in die dorp om fondse in te samel daar was ook ‘n aflaai punt vir klere, komberse en nie-bederfbare kos.  Daar was +-400 hotdogs en 300 sosaties verkoop op die dag.

Ons het die projek afgesluit met ‘n klubkuier by Prieska 161 se klubhuis Vrydag 1 Julie 2022.  Dit was oop vir die dorp en almal was welkom.  Dit was ook weer ‘n aflaai punt vir kos, klere en komberse.  Daar is weer hotdogs verkoop en iets vir die keel ook.  Ons het ook die trekking van die jag kompetisie “live” op Facebook gedoen.  Daar is meer as 300 kaartjies verkoop en die wenner van die kompetisie was Kobus Etsebeth van Prieska.

Prieska 161 het vooraf besluit dat alle wins van die Winter Knights projek geskenk sal word aan Prieska NG Kerk en Volle Evangelie Kerk Prieska se voedsel/kospakkie projek wat kos voorsien aan behoeftige persone in ons gemeenskap.  Die finale syfers is nog nie bekend nie maar op die oomblik staan die projek op ‘n wins van +-R25 000.  Baie dankie aan elke persoon wat betrokke was en gehelp het om die projek so suksesvol te maak.  Julle maak ‘n groot verskil in baie mense se lewens.